Vi investerar i "start-ups" och mindre företag.

   Vårt mål är att skapa tillväxt och högre värde.

   Vi bidrar med erfarenhet, kapital, nätverk och ett långsiktigt

   aktivt ägande. 


   Tfn: +46 (431) 163 80
   Mobil: +46 (70) 274 05 50

   E-post: info@taxam.se

 
      
 
 

 
 
  Copyright © 2010 Taxam AB